Chuyển đổi hệ thống thực phẩm đảm bảo an ninh dinh dưỡng

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tài nguyên sản xuất lương thực thuộc nhóm cao nhất thế giới. Tuy nhiên, xét ở chế độ dinh dưỡng, 26,6% dân số Việt Nam không thể chi trả cho chế độ ăn lành mạnh, và tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn rất cao.
Nguồn
VTC16