Những phần thưởng cao quý đã đạt được

NHỮNG DANH HIỆU CAO QUÝ MÀ VIỆN ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG
    

•  Huân chương Lao động hạng nhất năm 1982

•  Huân chương Độc lập hạng nhì năm 1992

•  Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1996

•  Huân chương Hồ Chí Minh năm 2002 và 2012

•  Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà khoa học Giáo sư-Viện sĩ Đào Thế Tuấn năm 2005

•  Danh hiệu Anh hùng lao động cho 3 nhà khoa học: Anh hùng lao động Phan Hùng Diêu, Anh hùng lao động Tạ Minh Sơn, Anh hùng lao động Đào Thế Tuấn.

•  Nhiều tập thể và cán bộ khoa học của Viện được Nhà nước trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý như: Giải thưởng Kovalevskaia; giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; giải thưởng VIFOTEX; Huân chương lao động; Bằng lao động sáng tạo; Nhà khoa học của nhà nông do Hội nông dân Việt nam trao tặng; Bằng phát minh sáng chế; Huy chương tại các Hội chợ, Triển lãm v.v...

•  Nhiều nhà khoa học đã được công nhận là Viện sỹ nước ngoài của các Viện Hàn lâm khoa học và nông nghiệp của Liên xô và Pháp.

•  Nhiều nhà khoa học đã được đón nhận Huân chương Công trạng nông nghiệp hạng nhất, nhì và ba do Chính phủ Pháp trao tặng.

Những phần thưởng cao quý đã đạt được

 

Tin liên quan