Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Bắt đầu (năm) Kết thúc (năm)
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp hiện nay 2021 2022
Nghiên cứu chọn tạo và phát triển bền vững một số cây ăn quả ôn đới có lợi thế tại vùng miền núi phía Bắc 2019 2023
Hợp tác Nam Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu - SSCVC (do IFAD tài trợ) 2019 2022
Hỗ trợ cơ sở sơ chế và bảo quản nông sản tại Việt Nam (do Hàn Quốc tài trợ qua KRC) 2019 2022
Xây dựng mô hình và chuyển giao gói kỹ thuật sản xuất khoai lang (ruột vàng) hàng hóa phục vụ nội tiêu ở vùng bắc Trung bộ 2019 2021
Phát triển công nghệ sản xuất cây giống để cải thiện cơ cấu trang trại ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam (do KOPIA tài trợ) 2019 2021
Xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo japonica chất lượng cao theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc 2019 2020
Thúc đẩy năng lượng sinh khối cho các cộng đồng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực ASEAN (Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF)) 2019 2019
Xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở các tỉnh một số tỉnh miền Trung 2018 2020
Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất giống sạch bệnh và thâm canh cây có múi quy mô công nghiệp tại vùng Bắc Trung bộ. 2018 2020
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học tổng hợp kiểm soát bệnh vàng lá, thối rễ và chảy gôm trên một số cây ăn quả 2018 2020
Điều tra, phân tích năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp ở Việt Nam (Hiệp hội các Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APAARI) và Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế (IFPRI)) 2018 2019
Đánh giá và lựa chọn giống cà phê cho hệ thống nông lâm kết hợp - BREEDCAFS (do EC tài trợ qua CIRAD) 2017 2021
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học tổng hợp kiểm soát nấm và tuyến trùng hại cà phê và hồ tiêu. 2017 2020
Xây dựng mô hình ghép cải tạo nhãn tại các tỉnh miền núi phía Bắc 2017 2019
Xây dựng đề xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam (do ICRAF tài trợ) 2017 2018
Tổ chức Hội thảo tham vấn cho đề xuất xây dựng nông lâm kết hợp ở Việt Nam (do FAO tài trợ) 2017 2017
Tổ chức các Cuộc họp, Tập huấn và Hội thảo vùng từ 9-17/11/2017 trong dự án Biofuel (do FAO tài trợ) 2017 2017
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có giá trị hàng hóa cao cho các vùng trồng lúa chính trong cả nước 2016 2020
Thiết lập, vận hành Bệnh viện cây trồng tại Việt Nam (Trung tâm Sinh học Nông nghiệp quốc tế (CABI) tài trợ) 2016 2019
Thiết lập Mạng lưới Thông tin Công nghệ Nông nghiệp (ATIN) (do Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc tài trợ) 2016 2019
Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa phương và hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp (do Hàn Quốc tài trợ qua RDA) 2016 2018
Hỗ trợ thực hiện dự án toàn cầu có tên ‘Tăng cường năng lực để nâng cao tính bền vững của năng lượng sinh học thông qua sử dụng các chỉ số GBEP’ (GCP/GLO/554/GER) (do FAO tài trợ) 2016 2018
Nghiên cứu đánh giá một số nguồn gen lúa Việt Nam tại IRRI phục vụ chọn tạo giống lúa chất lượng cao, chống chịu các điều kiện bất thuận 2016 2017
Nghiên cứu tuyển chọn giống cỏ Alfalfa nguồn gốc nhập nội làm thức ăn chăn nuôi 2015 2018
Sử dụng Pheromon và chiến lược quản lý an toàn, bền vững đề giảm thiểu thất thoát từ sâu hại và dịch bệnh trên đậu rau và cải ăn lá ở Đông Nam Á (do AVRDC tài trợ) 2014 2017
Nghiên cứu nguyên nhân chính gây chết cà phê tái canh và đề xuất giải pháp khắc phục 2014 2017
Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và Cây thực phẩm tại Mô-dăm-bích 2013 2017
Điều tra thành phần sâu bệnh hại trên một số cây trồng chính và sản phẩm cây trồng sau thu hoạch ở Việt Nam 2013 2017
Thiết lập, vận hành Bệnh viện chăm sóc sức khoẻ cây trồng và sử dụng dữ liệu của Bệnh viện cây trồng trong Ngân hàng kiến thức cây trồng 2013 2016