Khánh thành xưởng sơ chế và bảo quản nông sản gần 3 triệu USD tại Hải Dương

Mới đây, 2 xưởng sơ chế và bảo quản nông sản HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính đặt tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và xưởng sơ chế và bảo quản nông sản HTX Tân Minh Đức đặt tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam xây dựng đã chính thức hoàn thành và được bàn giao cho 2 hợp tác xã.