Giống táo TN05 thích ứng điều kiện khí hậu Nam Trung bộ

Giống táo TN05 thích ứng điều kiện khí hậu Nam Trung bộ. Đây là giống táo mới có nhiều đặc điểm nổi trội: quả to, ăn giòn, ngọt, chất lượng cao.