Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Tên giao dịch Quốc tế bằng tiếng Anh: The Western Highlands Agriculture & Forestry Technical Institute, viết tắt là WASI

Trụ sở chính của Viện đặt tại: 53 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk

Website: http://wasi.org.vn

 

Chức năng:

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về nông lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.

Nhiệm vụ:
- Căn cứ phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chương trình khoa học công nghệ về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thộn… tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Viện trình Bộ xét duyệt;
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về nông lâm nghiệp, thủy lợi của Vùng Tây nguyên bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, nhân giống các loại cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh hại; các biện pháp kỹ thuật canh tác; hệ thống nông lâm nghiệp; bảo vệ môi trường sinh thái; chế biến bảo quản các sản phẩm nông lâm nghiệp và thức ăn gia súc phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp Vùng Tây nguyên;
+ Nghiên cứu kinh tế xã hội, hạ tầng cơ sở nông nghiệp nông thôn Vùng;
+ Nghiên cứu  phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng;
+ Nghiên cứu phát triển Thủy lợi nhằm sử dụng bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước và thủy điện nhỏ;
+ Nghiên cứu thị trường; nghiên cứu chế biến bảo quản nông lâm sản.
- Tham gia đào tạo, tư vấn đầu tư, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ thuộc lĩnh vức nông lâm nghiệp, bảo vê môi trường sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp Vùng Tây nguyên theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Tin liên quan