Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố chuyển giao và nhân rộng mô hình trồng các giống cây làm thức ăn xanh cho gia súc