Viện NC Bông & PTNN Nha Hố - Nghiên cứu và chuyển giao giống nho rượu vào sản xuất

Ninh Thuận có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây nho. Toàn tỉnh hiện có trên 1.200 ha nho, trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 tấn nho tươi.
Hai giống nho chính đang được sản xuất đại trà bao gồm nho đỏ (Red cardinal) chiếm khoảng 80% diện tích và giống nho xanh NH 01 – 48; các giống nho rượu chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu các giống nho đang được trồng tại địa phương. Trong khi đó, nhu cầu nho nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến rượu vang nho trên địa bàn và các tỉnh, thành lân cận rất lớn.
Để khai thác thị trường tiềm năng này, thời gian qua, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) được UBND tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ lưu giữ vườn tập đoàn quỹ gen với 143 mẫu giống nho. Qua đánh giá đã chọn lọc được nhiều giống nho rượu có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt với tiềm năng năng suất cao, chất lượng phù hợp với yêu cầu chế biến rượu vang nho để đưa vào sản xuất.