Viện Cây ăn quả miền Nam giới thiệu giống xoài vỏ dày LĐ12 và nhãn lai LĐ11

Giống xoài vỏ dày LĐ12 do nhóm tác giả Đào Thị Bé Bảy, Hồ Thị Ngọc Hải, Trần Thị Oanh Yến, Nguyễn Văn Hòa - Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu khảo nghiệm giống từ năm 2001-2016, được Bộ NN&PTNT công nhận cho sản xuất thử (Quyết định số 270/QĐ-BNN-TT ngày 07/02/2017). Khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa tương đương với giống xoài Cát Hòa Lộc. Chất lượng quả ngọt, có độ Brix cao 20,2-23,8%, tỷ lệ thịt quả 72-84%, vỏ dày đạt 1,6 mm (giống xoài Cát Hòa Lộc 1,1 mm), khối lượng quả trung bình 323g -499g và phẩm chất quả ngon.

Giống nhãn lai LĐ11 đã được công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số 2564/QĐ-BNN-TT, ngày 30 tháng 06 năm 2015, có những đặc tính như: thịt quả dày, hạt nhỏ, năng suất cao, chất lượng ngon, vị ngọt, cấu trúc thịt ráo giòn, hạt nhỏ và tính kháng bệnh chổi rồng của giống nhãn lai LĐ11 có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp nên được đánh giá là giống có tính “kháng trung bình” đối với bệnh chổi rồng ở điều kiện ngoài vườn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và thị trường tiêu thụ.