Trồng thử nghiệm thành công hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

Trồng thử nghiệm thành công hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04 128: những giống nho mới của Viện Bông Nha Hố.