Thời tiết nông vụ 30/10/2020: Vệ sinh khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các tỉnh bị lũ lụt

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị khuyến cáo: Khi nước rút người dân cần thực hiện vệ sinh cơ giới trước khi phun hóa chất sát trùng. Nước rút đến đâu quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, thu gom rác thải đến đó. Tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả.
Nguồn
VTC14