Thời tiết nông vụ 26/05/2021: Phòng ngừa sâu bệnh gây hại trên cây quế

Sau khi phát hiện sâu đo ăn lá quế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã phối hợp các xã kiểm tra thực địa, tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng trừ và cung ứng thuốc bảo vệ thực vật cho các chủ rừng phun phòng trừ kịp thời. Đồng thời rà soát diện tích bị nhiễm sâu đo ăn lá, tổ chức khoanh vùng và hướng dẫn nhân dân phòng trừ triệt để, không để lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, cây quế cao, sâu lại ăn lá bắt đầu từ ngọn nên gây khó khăn trong công tác phòng trừ. Đến nay diện tích phun trừ mới được 40/81 ha, ước đạt 50% diện tích nhiễm.
Nguồn
vtc14