Thời tiết nông vụ 14/10/2020: Phòng trừ bệnh hại cây hồng

Để phòng, trừ bệnh hại cây hồng, Sở NN&PTNT Bắc Kạn đã ban hành các văn bản hướng dẫn; tổ chức tập huấn cho bà con phun phòng, trừ bệnh hại.
Cơ bản những diện tích được phun trừ bệnh đã dừng không lây lan ra những diện tích khác.
Những diện tích thực hiện chăm sóc, phun phòng, trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ rụng quả chỉ khoảng 10 - 20%, thấp hơn so với các vườn chăm sóc kém, phòng, trừ bệnh không kịp thời hoặc không phòng, trừ bệnh.
Nguồn
VTC14