Thời tiết nông vụ 09/10/2020: Phòng bệnh khảm lá trên cây sắn

Khảm lá là một trong những dịch hại nguy hiểm đối với cây sắn vì dịch này chưa có thuốc đặc trị nên không xử lý được dứt điểm. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn tỉnh Đồng Nai, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 9 ngàn ha diện tích sắn nhiễm bệnh khảm lá. Các địa phương có diện tích nhiễm bệnh khảm lá mì nặng gồm: H.Xuân Lộc, H.Long Thành, H.Cẩm Mỹ...
Nguồn
VTC14