Thời tiết nông vụ 02/06/2021: Phòng bệnh trên thủy sản

Từ đầu năm 2021 đến nay, kết quả giám sát cho thấy, các bệnh nguy hiểm trên thủy sản liên tục xuất hiện, đặc biệt trên tôm và cá tra, gây tổn thất hàng trăm tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng này và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống.
Theo đó, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ hiện tượng thủy sản chết nhiều, chết bất thường, nghi ngờ có dịch bệnh xuất hiện; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh, kết hợp với quan trắc môi trường để cảnh báo vùng nuôi và triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; bổ sung nguồn hóa chất, khử trùng; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, giám sát tại các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi.
Nguồn
vtc14