Thời tiết nông vụ 01/06/2021: Đề phòng bệnh đạo ôn, cháy bìa lá trên lúa

Hiện nay trên đồng ruộng của vùng ĐSBCL đang có trên 1,1 triệu ha lúa hè thu, trong đó có khoảng 30% diện tích bước vào giai đoạn đòng – trổ, kèm theo tình hình thời tiết nhiều mưa nên sẽ gây nhiều nỗi lo về dịch hại như: bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, khô vằn và đặc biệt là lem lép hạt.
Thưa bà con, vấn đề phòng trị dịch hại nói chung luôn là không dễ dàng và đòi hỏi những giải pháp tổng hợp. Trước hết cần dọn sạch tàn dư thực vật trong và ngoài ruộng sau khi thu hoạch lúa. Làm đất thật kỹ để hạn chế tối đa sự lưu trú của dịch hại. Chọn giống tốt để đảm bảo không có nguồn bệnh và cung cấp dinh dưỡng cho cây ở mức hợp lý, tránh thừa hoặc thiếu dinh dưỡng. Sau cùng là áp dụng biện pháp sử dụng thuốc để quản lý dịch hại nhanh chóng.
Nguồn
VTC14