Thay đổi tư duy hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Thay đổi từ tư duy sản xuất chú trọng sản lượng sang tư duy kinh tế chú trọng nhu cầu thị trường là yếu tố quan trọng đảm bảo nông nghiệp phát triển bền vững. Cùng với sự thay đổi tư duy, các biện pháp áp dụng công nghệ số trong kết nối cung – cầu cũng được coi là chìa khoá không chỉ giúp người nông dân yên tâm về đầu ra cho sản phẩm mà còn giúp các doanh nghiệp tiêu thụ chủ động các phương án thu mua, lưu trữ và phân phối.
Nguồn
Quốc Hội