Thay đổi giống điều trồng ở Cát Tiên

Giống điều PN1 là một trong nhiều giống điều cao sản do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Điều thuộc Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam – IAS nghiên cứu và tuyển chọn. Giống được nghiên cứu, đánh giá trong gần 10 năm, bắt đầu từ năm 1990 đến năm 1999 thì chính thức được Bộ Nông Nghiệp công nhận, khuyến khích bà con nhân rộng.

Giống PN1 có nhiều ưu điểm nối trội hơn so với các giống hiện có như hạt to, năng suất cao và ổn định, có khả năng thích nghi rộng với nhiều khu vực, ra hoa gần nhiều đợt quanh năm nên có thể chịu được những biến đổi bất thường của thời tiết mà không ảnh hưởng đến năng suất. Góp phần tăng cao cả về chất lẫn lượng cho ngành điều Việt Nam, cải thiện thu nhập cho người trồng.
Nguồn
Bạn của nhà nông