Tây Nguyên duy trì ẩm cao, đề phòng bệnh trên cây hồ tiêu

Vào mùa mưa, độ ẩm cao, cây hồ tiêu sẽ dễ dàng sinh rễ mới để sinh trưởng và phát triển nhưng cũng dễ bị tổn thương nếu không được chăm sóc tốt và đúng cách. Khi bị tổn thương, bộ rễ sẽ yếu dần, không hút được nước, các chất dinh dưỡng và các loại sâu, bệnh hại thừa cơ xâm nhập để tàn phá.
Nguồn
VTC14