Nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững

Với tư cách là thành viên tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về hệ thống lương thực, thực phẩm năm 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới, Việt Nam mong muốn mang đến với thế giới hình ảnh một nền nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Nguồn
vtc16