Nông dân Ninh Thuận ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các giống nho mới

Nguồn
NTV