Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm

Sau 3 năm nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) do ThS. Nguyễn Thế Nhuận làm chủ nhiệm đề tài đã tiến hành: Nhân nhanh tổng cộng 21.600 cây giống khoai tây nuôi cấy mô, 37.500 củ giống G1 và 12.700 kg củ giống G2 các dòng giống khoai tây đảm bảo chất lượng phục vụ công tác khảo sát, khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình.
Nguồn
Bạn của Nhà nông