Nâng cao hiệu quả kinh tế từ giống táo mới tại Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận hiện có trên 5 ha táo giống mới NT - 05. Với nhiều ưu điểm: khối lượng từ 200 - 250 gram/quả (khoảng 4 – 5 quả/kg), ăn giòn, vị ngọt thanh, độ brix có thể đạt đến 15%, năng suất bình quân từ 30 - 40 tấn quả/ha/vụ, sản xuất được 2 vụ/năm. Đây là giống táo do Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu chọn tạo.