Mô hình giàn nho chữ Y Nha Hố

Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố đã nghiên cứu thực hiện mô hình thiết kế giàn nho kiểu mới giảm thiểu tác động của thời tiết khí hậu trong sản xuất nho tại Ninh Thuận