Lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao

Dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao được thực hiện từ năm 2016 do PGS.TS Trịnh Khắc Quang, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm, trong đó, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long phụ trách 3 nội dung.
Nguồn
Truyền hình Cần Thơ