Kỹ thuật đốn chè vùng cao, vùng khó khăn

Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của cây chè, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã hướng dẫn người dân cách đốn và cải tạo cây chè.