Khởi động dự án Phát triển Dâu tằm tơ tại Yên Bái

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã hợp tác với Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA) thực hiện dự án “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình làng mẫu để nâng cao giá trị gia tăng cho tằm tơ tại Yên Bái 2020 – 2022". Dự án được triển khai tại xã Chấn Thịnh, xã Đồng Khê, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với quy mô 150ha và 500 hộ nông dân tham gia.
Nguồn
YTV