Khảo nghiệm nhiều giống lúa mới, năng suất 7 tấn/ha

Vụ mùa 2020, HTX Nông nghiệp - Dịch vụ Quảng Phú Cầu đã canh tác thành công 40ha giống lúa VAAS16. Đây là giống lúa thuộc dòng lúa nhật Japonica năng suất đạt từ 6,5 đến 7 tấn/ha.
Nguồn
VTC16