Hàn Quốc tài trợ mô hình trang trại thông minh cho Việt Nam

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Thương mại và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Hàn Quốc tổ chức Lễ khởi động Dự án "Thử nghiệm mô hình trang trại thông minh Hàn Quốc trong sản xuất một số loại cây trồng có giá trị theo hướng công nghệ cao tại Việt Nam" và khởi công lắp đặt mô hình trang trại thông minh tại Khu trình diễn công nghệ của Viện thuộc xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
Nguồn
VTC16