Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam nâng cao giá trị nông sản

Để tối ưu hóa những lợi thế của Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), thông qua Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị nông sản Việt Nam
Nguồn
VTC16