Giới thiệu giống lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Chọn canh tác giống lúa phù hợp cho một vùng sản xuất cùng với việc dùng hạt giống thuần và khỏe mạnh vừa là yếu tố quan trọng vừa là một biện pháp canh tác hàng đầu để góp phần giữ vững và gia tăng năng suất sản lượng lúa.
Nguồn
STV