Dự án "Sản phẩm quốc gia về Lúa gạo"

Dự án "Công nghệ chọn tạo, sản xuất giống lúa phẩm cấp cao và kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến đạt năng suất, chất lượng cao" hay thường gọi là Dự án "Sản phẩm quốc gia về Lúa gạo" được phê duyệt tại Quyết định số 3001/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/7/2015 và Quyết định số 1261/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Kết quả: Đã chọn tạo, phát triển và công nhận lưu hành 16 giống lúa mới chất lượng, năng suất từ 6,5 - trên 7,0 tấn/ha, hàm lượng amylose ≤ 22%, chống chịu một số sâu bệnh chính: rầy nâu, đạo ôn, bạc lá, chống đổ ở mức độ khá, có khả năng thích nghi rộng.
Hoàn thiện và ứng dụng 03 gói “kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến” cho 03 vùng sản xuất lúa trọng điểm (ĐBSH, DHNTB, ĐBSCL). Các gói kỹ thuật đã đề xuất sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ làm giá thể mang lại hiệu quả cho việc áp dụng kỹ thuật mạ khay máy cấy, giảm lượng giống gieo xạ 30-40%, giảm phân bón, thuốc BVTV và nước tưới 20-30%.
Dự án cũng đã sản xuất được 173,8 tấn giống lúa siêu nguyên chủng, 9074,4 tấn giống lúa nguyên chủng và trên 161.253 tấn giống lúa xác nhận các giống phục vụ sản xuất đại trà. Phối kết hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tại các địa phương triển khai 37 mô hình trình diễn sản xuất lúa thương phẩm cho các giống lúa mới chọn tạo với tổng diện tích 2.180 ha.
Đã đầu tư lắp đặt dây chuyền thiết bị chế biến hạt giống quy mô công nghiệp đặt tại vùng Bắc trung bộ với công suất 2,5 tấn/giờ, hệ thống kho lạnh bảo quản hạt giống 4.000 m3 và phòng kiểm nghiệm chất lượng hạt giống và gạo.