Dự báo thời tiết nông vụ 07/09/2020: Phòng bọ xít muỗi hại cà phê

Để phòng trừ bọ xít muỗi hại cà phê, bà con lưu ý:
- Thường xuyên tỉa cành, tạo tán thông thoáng cho vườn cà phê.
- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trong ruộng và bờ lô, bụi rậm quanh ruộng nhằm hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi.
- Bón phân đầy đủ, cân đối, hạn chế bón quá nhiều đạm, tăng cường bón thêm kali.
- Bảo vệ và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên sẵn có trên vườn cà phê: kiến đen, kiến xanh, kiến vàng để hạn chế gây hại của bọ xít muỗi.
Nguồn
VTC14