Dự báo thời tiết nông vụ 03/09/2020: Phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

Ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định khuyến cáo bà con, thời gian tới UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo các địa phương đảm bảo đủ nước cho lúa trỗ bông, phơi màu thuận lợi, bón đủ phân kali đảm bảo quy trình hướng dẫn. Tuyệt đối không bón phân Ure đón đòng để giảm thiểu sự phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, nhất là bênh bạc lá.
Nguồn
VTC14