Đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam

Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đại diện các bộ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các đối tác quốc tế tổ chức đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam: Minh bạch – trách nhiệm – bền vững.

Tại đối thoại, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, các ngành chức năng cần hỗ trợ tổ chức nông dân ở cấp cơ sở làm nòng cốt cho liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, bảo đảm cân đối lợi ích của các tác nhân trong chuỗi; phát triển các hình thức hợp tác công – tư đa dạng để thu hút đầu tư tư nhân thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở cấp cơ sở trong kết nối chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng thành tựu mới của công nghệ 4.0 để phát huy tối đa giá trị đa tích hợp cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường của nông sản.
Nguồn
https://www.unfoodsystems.org