Đổi mới tư duy trong chuyển giao sản phẩm nghiên cứu

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, các đơn vị nghiên cứu cũng cần chủ động đổi mới tư duy trong chuyển giao sản phẩm nghiên cứu ra sản xuất.
Nguồn
Nongnghiep TV