Chọn tạo giống khoai tây trồng quanh năm

Giống khoai tây TK15.80 là sản phẩm nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận“ do nhóm nghiên cứu gồm Ông Nguyễn Thế Nhuận, Đinh Thị Hồng Nhung và Tưởng Thị lý - Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa thực hiện từ năm 2017. Giống được chọn lọc từ tổ hợp lai khoai hồng (07) x CIP10. Giống có thời gian sinh trưởng khoảng 95-100 ngày, dạng cây nửa đứng, kháng tốt với bệnh mốc sương (Phythopthora infestan). Dạng củ hình oval ngắn, mắt nông, vỏ củ hồng đậm, ruột củ màu vàng đậm, số lượng củ/cây trung bình từ 6-8 củ, mắt nông, giống được người dân và thị trường ưa chuộng. TK15.80 có tiềm năng năng suất cao, ổn định, trung bình khảo nghiệm cơ bản trong 3 vụ tại Lâm Đồng đạt 27,51 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng (07) 17,1%, trung bình khảo nghiệm sản xuất trong 2 vụ đạt 25,42 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 19,56%. Doanh thu đạt 254,2 triệu đồng, lợi nhuận đạt 146,2 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 39,77%.
Nguồn
Ban của Nhà nông