Cây vừng (mè) thích nghi điều kiện khô hạn vụ hè thu tại Phù Mỹ, Bình Định

Đây là mô hình "Chuyển đổi đất lúa thiếu nước vụ hè thu sang trồng vừng" thuộc dự án "Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ" do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ thực hiện vụ hè thu năm 2021 tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Nguồn
asisov.org.vn