Các giống nho, táo Viện Nha Hố thích ứng vùng khô hạn khắc nghiệt

Các giống mới của Viện rất triển vọng như nho ăn tươi NH01-152, NH16-01, 4 giống nho chế biến rượu NH02-37, NH02-66, NH02-97 và NH02-137, 2 giống táo TN1, TN05 và một số giống khác như xoài, mít, mãng cầu, ổi...
Nguồn
Nongnghiep TV