Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt

Ngày 21/5/2021 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9.62.01.10) cho nghiên cứu sinh (NCS) Chu Thúc Đạt - với đề tài Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giống bưởi Da Xanh tại Thái Nguyên, Người hướng dẫn khoa học là GS. TS. Ngô Xuân Bình và TS. Nguyễn Văn Liễu.

Tham dự buổi  bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận:  Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Đánh giá có tính hệ thống về đc điểm nông sinh học, là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho nghiên cứu cây bưởi Da Xanh  tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời cung cấp luận cứ, cơ sở    khoa học cho việc xây dựng qui trình thâm canh, cũng như việc qui hoạch trồng cây bưởi Da Xanh tại Thái Nguyên. (ii) Nghiên cứu mối liên hệ và nguồn gốc phát sinh các đợt lộc ở cây bưởi Da Xanh là cơ sở khoa học để giải thích hiện tượng ra quả cách năm,  đồng thời là cơ sở để đề xuất các giải pháp khc phục hiện tượng nêu trên. (iii) Nghiên cứu quá trình thụ phấn, thụ tinh bao gồm tự thụ, thụ phấn chéo là cơ sở khoa học giải thích vì sao khi trồng tại các tỉnh phía Bc, quả bưởi Da Xanh có nhiều hạt, từ đó có thể đề xuất các giải pháp hạn chế      tính nhiều hạt của cây bưởi Da Xanh khi trồng ở Thái Nguyên và khu vực phía  Bc. (iv) Nghiên cứu về bổ sung chất kích thích sinh trưởng GA3cơ sở khoa học để xây dựng các giải pháp bổ sung cung cấp chất kích thích sinh trưởng vào qui trình chăm sóc nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quả bưởi Da Xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. (v) Cung cấp cơ sở dữ liệu, là tài liệu tham khảo quan trong phục vụ công tác quản lý qui hoạch phát triển cây có múi nói chung  cây bưởi Da Xanh nói riêng tại Thái Nguyên và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Chu Thúc Đạt.

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, GĐ Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Chu Thúc Đạt chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

 

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

''

 

''

 

Tin liên quan