Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Tống Hoàng Huyên

          Ngày 16/11/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9620110) cho nghiên cứu sinh (NCS) Tống Hoàng Huyên - với đề tài luận án “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam sành Bố Hạ trồng tại Thái Nguyên”, Người hướng dẫn khoa học là  GS.TS. Ngô Xuân Bình và TS. Bùi Quang Đãng.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1)  Đánh giá có tính hệ thống về đặc điểm nông sinh học, là cơ sở dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu cây cam sành Bố Hạ tại các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng thời cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình thâm canh chăm sóc, cũng như việc quy hoạch trồng cây cam sành Bố Hạ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. (2) Đánh giá đa dạng sinh học, ứng dụng chỉ thị phân tử đã xác định nguồn gen cam sành Bố Hạ có sự khác biệt di truyền so với cam sành Hàm Yên, là tiền đề quan trọng để bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen cam sành Bố Hạ ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. (3)  Kết quả nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống, nhất là khả năng tiếp hợp của cành ghép và gốc ghép đến sinh trưởng của cây cam sành Bố Hạ là cơ sở khoa học quan trọng cho việc sử dụng gốc ghép để nhân giống cây cam sành Bố Hạ.

 Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Tống Hoàng Huyên.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Tống Hoàng Huyên chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

''

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ

''

PGS.TS Đào Thế Anh thay mặt có sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

''

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng, thầy cô hướng dẫn, cơ sở đào tạo

 

Tin liên quan