Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Mai

Ngày 11/10/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Công nghệ sinh học (mã số: 94 20 201) cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thị Mai – với đề tài luận án “Nghiên cứu chức năng của QTL9 liên quan đến cấu trúc bông, phục vụ chọn tạo giống lúa năng suất cao ở Việt Nam”, Người hướng dẫn khoa học là TS. Khổng Ngân Giang và GS. TSKH Trần Duy Quý.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, bài bản, có độ tin cậy cao; kết quả thu được có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn trong xác định chức năng của QTL9 liên quan đến tính trạng số nhánh cấp 2 trên bông và số hạt trên bông làm công cụ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa năng suất cao, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, di truyền phân tử trong chọn tạo giống lúa nói riêng và cây trồng nói chung, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (i) Phát triển được 3 chỉ thị phân tử CAPS bao phủ vùng QTL9, bao gồm CAPS1, CAPS5 và CAPS11 cho đa hình giữa hai giống lúa bố mẹ phục vụ chọn lọc cây đồng hợp tử trong nghiên cứu chức năng QTL9 nói riêng và chọn giống phân tử nói chung.(ii) Khẳng định được vai trò của QTL9 tham gia vào việc quy định kiểu hình cấu trúc bông, đặc biệt là hai tính trạng số gié cấp hai trên bông và số hạt trên bông, làm công cụ phục vụ công tác chọn giống lúa năng suất cao ở Việt Nam.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. PhạmThị Mai.

GS.TS.Phạm Văn Toản - Phó giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Phạm Thị Mai chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự giúp đỡ tạo điều kiện và ủng hộ của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ

''

NCS. PhạmThị Mai trình bày luận án

''

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô hướng dẫn

''

 

Tin liên quan