Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Huỳnh Tấn Đạt

Ngày 21/9/2022 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Bảo vệ thực vật (mã số: 62.62.01.12) cho nghiên cứu sinh (NCS) Huỳnh Tấn Đạt – với đề tài luận án “Nghiên cứu bọ nhẩy giống Phyllotreta (Coleoptera: Chrysomelidae) và biện pháp phòng chống tại  Hà Nội và phụ cận”, Người hướng dẫn khoa học là GS.TS. Phạm Văn Lầm và TS. Đào Thị Hằng.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài của Nghiên cứu sinh có tính thời sự, tính cấp thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiến cao; góp phần phòng chống bọ nhảy hại rau, bảo vệ môi trường, thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm:  (i) Đã ghi nhận được ba loài bọ nhảy giống Phyllotreta hại rau họ hoa thập tự là P. striolata, P. rectilineata, P. chotanica; khẳng định bọ nhảy sọc cong P. striolata là loài hại chính trên rau HHTT.(ii) Bổ sung nhiều dẫn liệu mới về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của bọ nhảy sọc cong P. striolata hại rau HHTT ở Hà Nội và phụ cận.(iii) Cung cấp bổ sung dẫn liệu khoa học mới về hiệu lực của chế phẩm tuyến trùng ký sinh côn trùng và nấm ký sinh côn trùng đối với bọ nhảy sọc cong hại rau HHTT.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Huỳnh Tấn Đạt.

 PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Huỳnh Tấn Đạt chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

''

 

''

 

''

 

Tin liên quan