Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Hà Quang Thưởng

            Ngày 28/11/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành ngành Khoa học cây trồng (mã số: 9620110) cho nghiên cứu sinh (NCS) Hà Quang Thưởng - với đề tài luận án “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nâng cao năng suất giống vải chín sớm PH40 ở vùng miền núi phía Bắc”,,. Người hướng dẫn khoa học là GS.TS. Vũ Mạnh Hải và TS. Nguyễn Hữu La.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Đánh giá được đầy đủ hơn các đặc điểm của giống vải PH40; (2) Xác định được tỷ lệ hàm lượng carbon hydrat tổng số và nitơ tổng số (tỷ lệ C/N) ở cành vải lớn hơn 1 có lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa ở giống vải chín sớm PH40; (3) Hoàn thiện kỹ thuật quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch hại, các tác động cơ giới... tạo tiền đề cho việc xây dựng và hoàn thiện quy trình thâm canh giống vải chín sớm PH40.

 Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Hà Quang Thưởng.

GS.TS Phạm Văn Toản, Phó giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Hà Quang Thưởng chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

''

Toàn cảnh buổi bảo vệ

''

GS.TS Phạm Văn Toản thay mặt có sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS

''

 

''

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng, thầy cô hướng dẫn, cơ sở đào tạo

 

 

Tin liên quan