Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Bùi Văn Hiệu

         Ngày 16/1/2023 Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng (mã số: 96 20 111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Văn Hiệu – với đề tài luận án “Chọn tạo giống ngô chịu hạn phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho một số tỉnh miền núi phía bắc”, Người hướng dẫn khoa học là TS Mai Xuân Triệu và PGS. TS Đặng Trọng Lương.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ bảo vệ luận án TS cấp Viện của NCS, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đề tài luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, có độ tin cậy cao; cung cấp các dẫn liệu khoa học có giá trị về di truyền tính chịu hạn, khả năng kết hợp và mối tương quan giữa khả năng chịu hạn với đặc điểm nông sinh học trong chọn giống ngô lai chịu hạn; cung cấp dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu, giảng dạy có giá trị trong chọn tạo giống ngô lai chịu hạn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong tái cơ cấu ngành trồng trọt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Đã chọn lọc được 6 dòng ngô có tính chịu hạn cao và khả năng kết hợp tốt phục vụ công tác chọn tạo giống ngô chịu hạn. (2) Đã chọn tạo được 1 giống ngô lai có khả năng chịu hạn tốt, năng suất cao VN636 (H18xH29). Giống có nhiều đặc điểm nông sinh học quý như chín sớm trung bình, cứng khỏe không bị đổ, lá xanh bền, đặc biệt là chịu hạn tốt ổn định năng suất và đã được Bộ NN và PTNT công nhận sản xuất thử theo quyết định số 460/QĐ–TT-CLT với tên thương mại là GL797.

Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo hoàn thành các thủ tục công nhận học vị TS cho NCS. Bùi Văn Hiệu .

            PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Bùi Văn Hiệu chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

''

Toàn cảnh buổi bảo vệ

''

 

''

 

''

 

Tin liên quan