Phân bón rễ trung lượng EFS-05

Sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Đất, phân bón và môi trường phía Nam - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phát triển.

Công dụng:

Cải thiện độ pH của đất trồng, tạo môi trường tốt cho rễ cây phát triển.

Hạ phèn cấp kỳ, chống ngộ độc hữu cơ, tránh hiện tượng đen rễ; Trung hòa và giải độc cho đất trồng, giúp tăng sức khỏe cho đất trồng; Cung cấp 3 nguyên tố dinh dưỡng trung lượng thiết yếu (Ca, Mg, Si); Nâng cao hiệu quả của tất cả các loại phân bón khác; Tăng năng suất, chất lượng: tiêu, cà phê, thanh long và các loại cây ăn trái, các loại rau, bắp, đậu và lúa.

 

Tin liên quan