Quy trình Trồng mới và chăm sóc cam Xã Đoài

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu Quy trình Trồng mới và chăm sóc cam Xã Đoài, được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-BTB-CXD, ngày 10/01/2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ về việc công nhận cấp cơ sở các quy trình công nghệ thuộc dự án: “Sản xuất thử giống Cam Xã Đoài tại Nghệ An”.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Tin liên quan