Giống nho NH01-48

''

 

Chỉ tiêu/tính trạng

Đặc điểm

Năm công nhận giống

2002

Thời gian sinh trưởng (ngày)

110 - 125

Tiềm năng cho năng suất (tấn/ha)

15-20

Khối lượng chùm (g)

250 - 350

Khối lượng quả (g)

5,0 -6,0

Hình dạng quả

Thon dài

Màu sắc quả khi chín

Xanh vàng

Đặc tính vỏ quả

Dày

Số hạt/quả (hạt/quả)

1 – 2

Độ Brix (%)

15 –

 

Tin liên quan