Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phạm Phương Thu

Ngày 25/8/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng (mã số: 9620111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Phương Thu - với đề tài luận án “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn địa lan (Cymbidium) khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam phục vụ công tác bảo tồn và chọn tạo giống”, Người hướng dẫn khoa học là của GS.TS Ngô Xuân Bình và TS. Trần Ngọc Hùng.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Đề tài đã tạo lập được bộ dữ liệu mới về đặc điểm sinh học, tính đa dạng và mối quan hệ di truyền ở mức hình thái và phân tử của tập đoàn 24 mẫu giống lan kiếm vùng núi Đông Bắc Việt Nam. (2) Xác định được một số yếu tố cơ bản (môi trường cơ bản có bổ sung đường và một số chất điều tiết sinh trưởng)  trong quy trình nhân giống in vitro cho hai nguồn gen địa lan là loài Bạch Ngọc (Cymbidium mastersii) và Bạch Ngọc Đuôi Công (Cymbidium wenshanense).(3) Đề tài đã cung cấp thông tin về khả năng đậu quả của 9 tổ hợp lai từ 7 nguồn gen lan kiếm địa phương vùng núi Đông Bắc. Trong đó có 3 tổ hợp lai thu được quả với 2 tổ hợp lai cùng loài và một tổ hợp lai khác loài. Đã xác định được 18 chỉ thị phân tử SSR cho phép nhận dạng cây bố mẹ ở 3 cặp lai F1 ở giai đoạn sớm.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Phạm Phương Thu

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Phạm Phương Thu chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

''

Toàn cảnh buổi lễ bảo vệ

''

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện phát biểu

''

NCS. Phạm Phương Thu tặng hoa cơ sở đào tạo

''

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng, thầy cô hướng dẫn, cơ sở đào tạo

Tin liên quan