Nghiên cứu phục tráng và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác nguồn gen bí xanh Pỉn xanh Tân Lạc

Bí xanh có tên khoa học là Benincasa pruriens subsp. hispida (Thunb.) de Wilde & Duyfjes. Giống Bí xanh pỉn xanh Tân Lạc mới được phục tráng từ nguồn gen có số đăng ký T19665. Pỉn xanh Tân Lạc được thu  thập  tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có thời gian từ khi trồng đến khi cho quả 90-130 ngày; sinh trưởng phát triển khoẻ, chịu rét khá, năng suất cao: 1,4 – 1,5 tấn/sào. Quả có dạng hình đẹp vỏ xanh, hình thon dài  28-30 cm, chất lượng quả tốt, ít hạt, cùi  dày và chắc, màu xanh, thịt quả ngọt rất hấp dẫn người tiêu dùng.

Từ khóa: ngân hàng gen, phục tráng, chọn lọc, năng suất.

Đính kèm

Tin liên quan